Общинска избирателна комисия Оряхово


РЕШЕНИЕ
№ 154
Оряхово, 20.12.2019

ОТНОСНО: Частична промяна на Решение № 133 от 28.10..2019 г. на ОИК – Оряхово за избора на общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г..

С Решение № 484 от 15.11.2019 г. по административно дело № 779/ 2019 г. на Административен съд-Враца, Административен съд-Враца е отменил Решение № 133 от  28.10.2019 г. на ОИК – Оряхово, в частта за избраните общински съветници и отразените за  тях преференции за кандидатската листа на коалиция „ БСП за България”, и връща книжата на ОИК-Оряхово за ново произнасяне, относно действителните резултати по избиране на общинските съветници от кандидатската листа на коалиция „ БСП за България”.

Със Съобщение № 2346 от 12.12.2019 г. на АС-Враца, на 17.12.2019 г. в ОИК-Оряхово е получен заверен препис от Решение № 484 от 15.11.2019 г. по адм. д. № 779/ 2019 г. на Административен съд-Враца, с печат, че е влязло в законна сила на 07.12.2019 г.. В ОИК-Оряхово съобщението е заведено под Вх. № 175/ 17.12.2019 г..

Делото е образувано по жалба на Галина Цветанова Иванова, като кандидат за общински съветник от кандидатската листа на коалиция „ БСП за България”, против Решение № 133 от  28.10.2019 г. на ОИК – Оряхово. В жалбата се твърди, че в протокол на СИК № 063100019 в село Остров не са отразени 13 броя преференции за нея. По искане на съда, ОИК-Оряхово представи копия на 36 броя бюлетини за коалиция „ БСП за България”, с отразени в тях преференции за Галина Иванова в протокола на СИК № 063100019 в село Остров. От тях е видно, че 13 от отчетените бюлетини са подадени за кандидата за общински съветник Галина Иванова. При техния преглед, съдът намира, че 12 от тях следва да се приемат за действителни. Неотчитането на тези преференции влияе на изборния резултат по отношение на избраните общински съветници от кандидатската листа на коалиция „ БСП за България”.

В Раздел III на Решение № 133 от  28.10.2019 г. на ОИК – Оряхово, в частта за Бюлетина 56 „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”  Галина Иванова е на 7-мо място с отчетени 40 преференции. Като се прибавят към тях и неотчетените 12 преференции, Галина Иванова получава общо 52 броя преференции. Изчислени по методиката за определяне на резултатите от гласуването  за общински съветници, от получените 729 броя действителни гласове за кандидатската листа на Коалиция „ БСП за България” по 7%, Галина Иванова надвишава необходимия минимален брой гласове, а именно 7,13% .

С горното се променят изборните резултати  на Коалиция „ БСП за България” и листата на избраните общински съветници за Община Оряхово. Галина Иванова се класира под № 2. Мандатите за Коалиция „ БСП за България” са 3. В Раздел VI на Решение № 133 от  28.10.2019 г. на ОИК – Оряхово, се променя и листата за общински съветници - в нея се класира Галина Цветанова Иванова.

На основание чл. 459, ал.10 и чл.462, ал.4  от ИК, във връзка с Решение № 484 от 15.11.2019 г. по адм. д. № 779/ 2019 г. на Административен съд-Враца, ОИК-Оряхово

                                                    РЕШИ:

1.) Променя свое Решение № 133 от  28.10.2019 г. на ОИК – Оряхово, в  Раздел III – „ Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите“, в частта разпределение на преференции за кандидатска листа на коалиция „ БСП за България” и в Раздел VI- „ Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции“ . ;

1.1.) Променя Решение № 133 от  28.10.2019 г. на ОИК – Оряхово, в  Раздел III в частта за Бюлетина 56 „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, както следва:

„ IІІ. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

в

бюлетината

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

Станка Нанкова Пирянкова

404

 

2.

Галина Цветанова Иванова

52

3.

Татяна Василева Станчева

49

4.

Ивайло Митков Иванов

35

5.

Мая Ангелова Константинова

21

6.

Венцислав Иванов Кънев

27

7.

Цветелина Ангелова Монова-Тончева

12

8.

Паун Стамболийски Георгиев

22

9.

Васко Маринов Флоров

16

10.

Антоанета Детелинова Цветкова

13

11.

Милен Атанасов Вълчев

13

12.

Захарин Стоянов Маринов

9

13.

Бисер Цеков Давидов

6

14.

Силвия Владимирова Еленчева

26

15.

Кирил Цеков Баников

9

16.

Петър Димитров Николов

11

17.

Тошко Атанасов Цонков

16

           

„ . ;

1.2.) Променя Решение № 133 от  28.10.2019 г. на ОИК – Оряхово, в  Раздел VI - „ Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции“, както следва:

„VІ. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1. Асен Ицов Кирилов

Метна коалиция НДСВ(ДПС)

**********,

2. Аспарух Ицов Кирилов

Метна коалиция НДСВ(ДПС)

**********,

3. Веселина Ангелова Атанасова

ПП ГЕРБ

**********,

4. Галина Цветанова Иванова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********,

5. Дилян Станков Гуленов  

ПП ГЕРБ

**********,

6. Камен Кирилов Петров

ПП ГЕРБ

**********,

7. Кирил Маринов Опров                             

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

**********,

8. Радослав Ицов Райков

Метна коалиция НДСВ(ДПС)

**********,

9. Робертино Тодоров Маринов

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

**********,

10. Румяна Богданова Декова

ПП ГЕРБ

**********,

11. Светлозар Василев Николов

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

**********,

12.Силвия Детелинова Монова

ПП ГЕРБ

**********,

13. Силвия Любозарова Маринова

ПП ГЕРБ

**********,

14. Станка Нанкова Пирянкова

БСП ЗА БЪЛГАИРЯ

**********,

15. Стелиян Стефанов Христов

ПП ГЕРБ

**********,

16. Татяна Василева Станчева

БСП ЗА БЪЛГАИРЯ

**********,

17. Цеца Иванова Георгиева

ПП ГЕРБ

**********,

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)“. ;

2.) Анулира издаденото удостоверение на Ивайло Митков Иванов – УДОСТОВЕРЕНИЕ за избран общински съветник № 5/ 06.11.2019 г. на ОИК-ОРЯХОВО. .

Решението може да се обжалва пред Административен съд-Враца в 7-дневен срок от обявяването му.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетото решения: НЯМА.

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

                         ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

                                                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………

СЕКРЕТАР: ………………...................……

ЧЛЕНОВЕ:

 

 

1. ……………………………………………..…

9. ………………………………………………...

2. ……………………………………………..…

10. ………………….….………………………….

3. ……………………………………………..…

11. ……………………..…………………………

4. ……………………………………………..…

12. ………………………..………………………

5. …………………………………………….….

13. ………………………….…………………….

6. ………………………………..….………...…

14. …………………....….……………………….

7. …………………………………………….….

15. ………………………………………………...

8. …………………………………………….….

 

 

Председател: Владимир Николов Илиев

Секретар: Виолета Цветанова Станкулова

* Публикувано на 20.12.2019 в 14:39 часа

Свързани решения:

133/28.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 154 / 20.12.2019

  относно: Частична промяна на Решение № 133 от 28.10..2019 г. на ОИК – Оряхово за избора на общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г..

 • № 153 / 07.11.2019

  относно: Определяне на процесуален представител на ОИК – Оряхово, пред Административен съд – гр. Враца, по адм. д. № 779/ 2019 г. на АС-Враца.

 • № 152 / 07.11.2019

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК-Оряхово, които да присъстват при отваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от Местни избори’ 2019 на територията на Община Оряхово и развързване на чувала (торбата) на СИК № 063100019 в с. Остров, и разпечатване на плика с бюлетините за Коалиция „ БСП за България“ за избиране на общински съветници, съхранявани в него, КОИТО ДЕЙСТВИЯ СА в изпълнение на действията, свързани с указанията на Административен съд-Враца, дадени с Определение от 06.11.2019 г. по административно дело № 779 по описа на АС-Враца, за представяне „по делото ксерокопие на всички 36 бюлетини за БСП за България, отразени като действителни гласове в протокола на СИК в избирателна секция № 063100019 за избиране на общински съветници.“.

всички решения