02.11.2019

Относно началото на работния ден на ОИК-Оряхово, на 03.11.2019г.

Председателят на ОИК-Оряхово напомня на всички членове на ОИК-Оряхово, че на 03.11.2019г., неделя - за II тур на местните избори 2019г., всички членове на комисията трябва да са на работните си места в 06:45 часа. 

02.11.2019

Указания относно преброяване на бюлетините от СИК

ОИК-Оряхово указва на всички СИК (Секционни ибирателни комисии) на територията на община Оряхово, че при преброяване на бюлетините когато знакът ''Х'' или ''V'' е повтарян или одебеляван, без да излиза от квадратчето, бюлетината се смята за действителна. 

02.11.2019

Tелефонни номера за приемане на сигнали в ОИК-Оряхово, в изборния ден за втори тур на изборите за Кмет на Кметство Остров, на 03.11.2019г.

ОИК-Оряхово обявява следните телефонни номера за приемане на сигнали в изборния ден на втори тур на изборите за Кмет на Кметство Остров, на 03.11.2019 г., във връзка с упражняване правото на глас на гражданите и нарушения в изборния процес: 47-26 и 47-27, с телефонен код за град Оряхово 09171. 

02.11.2019

За сведение на избирателите на територията на община Оряхово и на кметство Остров, ОИК-Оряхово публикува одобрените образци на бюлетините за втори тур( на 03.11.2019 г.) на изборите за Кмет на Кметство Остров, за Местни избори'2019г.

25.10.2019

Съобщение относно членовете на ОИК-Оряхово, които отговарят за съответните СИК на територията на община Оряхово

ОИК-Оряхово определя членове на Общинска избирателна комисия-Оряхово  за отговорници на следните секционни избирателни комисии (СИК) в община Оряхово при провеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

- за територията на гр. Оряхово, в състав: 

      1.Мария Цветанова - GSM:0879219501

 1. Соня Цветанова - GSM: 0898678390
 2. Красимира Ангелова - GSM:0877368611
 • За територията на с. Селановци и с. Галово, в състав:
 1. Галя Петкова - GSM:0879884843
 2. Цветелина Иванова - GSM: 0899612461
 3. Шерина Филипова - GSM:0888875799
 • За територията на с.Лесковец, с.Остров, с.Горни Вадин и с.Долни Вадин
 1. Анелия Царянска - GSM: 0898636920
 2. Асен Бенов - GSM: 0888701954
 3. Людмила Цветанова - GSM: 0892947323
25.10.2019

Съобщение за избирателите с увредено зрение или със затруднения с предвижването

ОИК-Оряхово напомня ,че са определени подходящи изборни секции, за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

 

Секция 06 31 00 001, с административен адрес: ул.“Никола Вапцаров“ № 33, гр.Оряхово- НУ ''Петър Берон'';

Секция 06 31 00 004, с административен адрес: ул.“Летнишка“ № 7, гр.Оряхово- ЦПЛР-ОДК ''Людмила Живкова'';

Секция 06 31 00 013, с административен адрес: ул.“Сергей Румянцев“ № 11, с.Селановци- Читалище ''Самообразование'';

Секция 06 31 00 017, с административен адрес: ул.“Сергей Румянцев“ № 11, с.Селановци- Читалище ''Самообразование'';

Секция 06 31 00 018, с административен адрес: ул.“Георги Димитров „ № 16, с.Остров- ОУ ''Христо Ботев'';

Секция 06 31 00 021, с административен адрес: ул.“Ген.Владимир Заимов“ № 1, с. Остров- Бивше училище ''Отец Паисий'';

Секция 06 31 00 022, с административен адрес:ул.“Георги Димитров„ № 1, с.Горни Вадин- Читалище ''Развитие'';

Секция 06 31 00 023, с административен адрес: ул.“Хан Аспарух“ № 26, с.Долни Вадин- Пенсионерски клуб;

Секция 06 31 00 024, с административен адрес: ул.“Георги Димитров“ № 19, с. Лесковец- Бивше учлилище;

Секция 06 31 00 025, с административен адрес: ул.“Централен площад“ № 1, с. Галово-  Сградата на Кметство Галово.

           

За оказване на помощ в изборния ден за всички населени места на територията на Община Оряхово, избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, могат да искат помощ и съдействие на следните телефонни номера: 47-03, 47-10, 47-11, 47-26, 47-27, с код за гр.Оряхово 09171 или на адрес: гр.Оряхово,  ул. „ Андрей Чапразов“ № 15 (сградата на Община Оряхово).

24.10.2019

Tелефонни номера за приемане на сигнали в изборния ден на 27.10.2019г., в ОИК-Оряхово

Съобщение

Във връзка с писмо номер МИ-15-1064 от 22.10.2019г. на ЦИК,  ОИК-Оряхово обявява следните телефонни номера за приемане на сигнали в изборния ден на 27.10.2019г., във връзка с упражняване правото на глас на гражданите и нарушения в изборния процес: 47-26 и 47-27, с тел. код  за гр.Оряхово 09171.

22.10.2019

Съобщение относно местонахождението и териториалния обхват на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община Оряхово

21.10.2019

За улеснение на членовете на СИК публикуваме СПИСЪК на изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., приети с Решение № 615-МИ / 15.08.2019 и Решение № 630-МИ / 20.08.2019 на ЦИК

18.10.2019

Във връзка с обучение на секционните избирателни комисии, публикуваме презентация в която нагледно е обяснено през какви етапи преминава работата на СИК в деня на изборите

18.10.2019

Съобщение относно местата за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10 .2019г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е   Н  И  Е

 

На основание чл. 10, ал. 1-3 чл,234, чл. 235, и чл. 236 от Изборния кодекс,

Решение №953 –МИ /04.09.2019г., и заповед № РД-11-466/ 25.09.2019г., местата за

гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в  придвижването в изборите

за общински съветници и за кметове на 27.10 .2019г., са:

 

гр. Оряхово :

Секция  0631 00 001

местонахождение: НУ „Петър Берон”, ул. „Н. Вапцаров” № 33

Секция 0631 00 004

местонахождение:  ЦПЛР- ОДК „Л. Живкова”, ул.”Летнишка” № 7

 

с.Селановци:

Секция   0631 00 013

местонахождение:  Читалище „Самообразование”, ул.”Сергей Румянцев” № 11

Секция   0631 00 017

местонахождение:  Читалище „Самообразование”, ул.”Сергей Румянцев” № 11

 

с. Галово

Секция   0631 00 025

местонахождение:  Кметство Галово, ул.”Централен площад „ № 1

 

с.Остров

Секция  0631 00 018

местонахождение:  ОУ „Хр.Ботев”, ул.”Георги Димитров” № 16

Секция  0631 00 021

местонахождение:  Бивше училище „Отец Паисии”, ул.”Ген.Владимир Заимов „ № 1

 

с.Горни Вадин

Секция  0631 00 022

местонахождение:  Читалище „Развитие” , ул.”Георги Димитров” № 1

 

с.Долни Вадин

Секция  0631 00 023

местонахождение:  Пенсионерски клуб, ул.”Хан Аспарух” № 26

 

с.Лесковец

Секция  0631 00 024

местонахождение:  Бивше училище, ул.”Георги Димитров” № 19

16.10.2019

Във връзка с обучението на всички членове на секционните избирателни комисии на територията на Община Оряхово, Ви публикуваме Заповед с графика за провеждане на обучението и графика за извозването на членовете на СИК до град Оряхово и обратно

10.10.2019

Съобщение относно обучението на членовете на всички секционни избирателни комисии на територията на Община Оряхово

Общинска избирателна комисия-Оряхово, уведомява членовете на всички секционни избирателни комисии на територията на Община Оряхово, че обучението им ще се проведе на 19.10.2019 г.-събота, в град Оряхово, в сградата на Община Оряхово, като за точния час всички ще бъдат уведомени допълнително.

10.10.2019

Съобщение за подаване на заявления за вписване на избирателите за гласуване по настоящ адрес и за подаване на заявления от избирателите с трайни увреждания

ОИК-Оряхово уведомява ,че на 12.10.2019г.-събота изтича крайния срок за подаване на заявленията за вписване на избирателите за гласуване по настоящ адрес, както и за подаване на заявленията от избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, за да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Във връзка с това е осигурено дежурство на длъжностни лица в общината, на 12.10.2019г.-събота от 9:00ч. до 17:00ч. 

09.10.2019

Във връзка с обучението на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Оряхово , ОИК-Оряхово публикува одобрените от ЦИК образци на протоколите за СИК за избиране на общински съветници и кметове в изборите на 27.10.2019г.

09.10.2019

За сведение на избирателите на територията на община Оряхово, ОИК-Оряхово публикува одобрените образци на бюлетините за местни избори на 27.10.2019г.

09.10.2019

За информация на всички членове на секционните избирателни комисии на територията на община Оряхово за местните избори на 27.10.2019 г, , ОИК - Оряхово публикува ''МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс от СИК''

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 

 на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и

за кметове на 27 октомври 2019 г.

(приети с Решение № 1281-МИ от 3 октомври 2019 г. на ЦИК)

 

08.10.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия-Оряхово, чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Оряхово.

 

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия-Оряхово от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Оряхово.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

07.10.2019

Съобщение относно определените места за разлепване на агитационните материали, във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

19.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В ОИК ОТ ПАРТИИ / КОАЛИЦИИ / МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

19.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В ОИК ОТ ПАРТИИ / КОАЛИЦИИ / МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ В ОИК 0631 ОРЯХОВО СЕ ИЗВЪРШВА всеки ден от 09.00 часа до 16.30 часа, а в почивни и празнични дни от 10:00 до 16:00ч, като на 24.09.2019г. Документите ще се приемат до 17:00ч.

РЕГИСТРАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2019г. до 24 СЕПТЕМВРИ 2019г. , до 17.00часа .

ПАРТИИТЕ / КОАЛИЦИИТЕ / МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ  ПОДАВАТ В ОИК :

ЗА ИЗБОРА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 62-МИ- ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 65-МИ- ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪВЕТНИК      /приложение 66-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/ 
 3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ
 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯ И НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ В EXEL ФОРМАТ -ПО ОБРАЗЕЦА който можете да изтеглите от ТУК

ЗА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 63-МИ- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 
 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 65-МИ- ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА  /приложени 66-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/
 3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ
 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯ И НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ В EXEL ФОРМАТ -ПО ОБРАЗЕЦА който можете да изтеглите от ТУК

ЗА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО 

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 63-МИ- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 
 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 65-МИ- ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО  /приложение 66-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/
 3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ
 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯ И НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ В EXEL ФОРМАТ -ПО ОБРАЗЕЦА който можете да изтеглите от ТУК
17.09.2019

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ОРЯХОВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ОРЯХОВО

Съобщава на партиите, коалициите и инициативните комитети, че приема заявления за регистрация на кандидатските листи за насрочените местни избори на 27 октомври 2019г. от 17.09.2019г. до 24.09.2019г.

В делнични дни комисията работи от 09:00 до 16:30,в почивни и празнични дни от 10:00 до 16:00, а  

на 24 септември 2019г. до 17:00ч. 

12.09.2019

Съобщение относно Заповед №1 от 12.09.2019г. на председателя на ОИК – Оряхово

           Съгласно Заповед  №1 от 12.09.2019г. на председателя на ОИК – Оряхово, от 13.09.2019 г., петък, всички членове на Общинска избирателна комисия-Оряхово  задължително трябва да идват ежедневно на работа  в стаята на комисията в регламентираното й работно време, след което ще им бъдат разпределени задачите за изпълнение на всеки един от членовете на комисията.

Приложение към съобщението:

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ОРЯХОВО

Община Оряхово, Област Враца

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019г.

 

 

З А П О В Е Д

№ 1

от 12.09.2019 г.

 

            Като Председател на Общинска избирателна комисия-Оряхово,  заповядвам от 13.09.2019 г., петък, всички членове на Общинска избирателна комисия-Оряхово да идват ежедневно на работа  в стаята на комисията в регламентираното й работно време, след което ще им бъдат разпределени задачите за изпълнение на всеки един от членовете на комисията!

            Заповедта да бъде публикувана на сайта на ОИК-Оряхово!

 

 

Председател на ОИК-Оряхово:  ..........................................

                                                           Владимир Николов Илиев

11.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ОРЯХОВО

Съобщава на партиите и коалициите, че приема заявления за регистрация за насрочените местни избори на 27 октомври 2019г. до 16 септември.

В делнични дни комисията работи от 09:00 до 16:30, а  

на 16 септември 2019г. до 17:00ч.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 154 / 20.12.2019

  относно: Частична промяна на Решение № 133 от 28.10..2019 г. на ОИК – Оряхово за избора на общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г..

 • № 153 / 07.11.2019

  относно: Определяне на процесуален представител на ОИК – Оряхово, пред Административен съд – гр. Враца, по адм. д. № 779/ 2019 г. на АС-Враца.

 • № 152 / 07.11.2019

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК-Оряхово, които да присъстват при отваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от Местни избори’ 2019 на територията на Община Оряхово и развързване на чувала (торбата) на СИК № 063100019 в с. Остров, и разпечатване на плика с бюлетините за Коалиция „ БСП за България“ за избиране на общински съветници, съхранявани в него, КОИТО ДЕЙСТВИЯ СА в изпълнение на действията, свързани с указанията на Административен съд-Враца, дадени с Определение от 06.11.2019 г. по административно дело № 779 по описа на АС-Враца, за представяне „по делото ксерокопие на всички 36 бюлетини за БСП за България, отразени като действителни гласове в протокола на СИК в избирателна секция № 063100019 за избиране на общински съветници.“.

всички решения