17.11.2023

Адрес на ОИК Оряхово - Гр. Оряхово, ул. Андрей Чапразов 15; за контакти мобилен телефон 0888402867 /Председател Милена Младенова/ email: [email protected] website: oik0631.cik.bg

12.03.2024

Съобщение

Председателят на ОИК-Оряхово свиква заседание на 13.03.2024г. в 16.45ч.

07.02.2024

Съобщение

Председателят на ОИК-Оряхово свиква заседание на 09.02.2024г. в 15.00ч.

23.11.2023

Съобщение

Председателят на ОИК-Оряхово свиква заседание на 24.11.2023г. в 16.00ч.

16.11.2023

Съобщение

Председателят на ОИК-Оряхово свиква заседание на 17.11.2023г. в 15.00ч.

13.11.2023

Съобщение

Председателят на ОИК-Оряхово свиква заседание на 13.11.2023г. в 15.00ч.

04.11.2023

Съобщение

Председателят на ОИК-Оряхово свиква заседание на 04.11.2023г. в 16.00ч.

03.11.2023

Съобщение

Председателят на ОИК-Оряхово свиква заседание на 03.11.2023г. в 16.00ч.

31.10.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ОСТРОВ - ВТОРИ ТУР- 05 НОЕМВРИ 2023Г

31.10.2023

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЛЕСКОВЕЦ - ВТОРИ ТУР-05 НОЕМВРИ 2023Г

31.10.2023

Съобщение до членовете на СИК

Община Оряхово уведомява всички членове на СИК на територията на Община - Оряхово, взели участие в изборния ден на 29.10.2023г., че от днес 31.10.2023г.-15:00ч., започва изплащането на възнагражденията.

29.10.2023

Съобщение

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК-Оряхово, свиква заседание на 28.10.2023г. в 16.00ч.

27.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК-Оряхово, свиква заседание на 27.10.2023г. в 16.30ч.

24.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК-Оряхово, свиква заседание на 24.10.2023г. в 16.30ч.

22.10.2023

ЗА СИК-ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Общинска избирателна комисия Оряхово,  предоставя на вниманието на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ обучителни материали, които са част от разяснителната кампания на ЦИК за предстоящите избори за общински съветници и за кметове, които ще се проведат на 29.10.2023г.  https://youtu.be/vK2WY4NglOs  и   https://youtu.be/IrazT9Fb9YE                                                                                                                                                                                                                                                    МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 

 

22.10.2023

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Общинска избирателна комисия Оряхово,  предоставя на вниманието на всички избиратели  интерактивна брошура, която е част от разяснителната кампания на ЦИК за предстоящите избори за общински съветници и за кметове, които ще се проведат на 29.10.2023г.  

https://www.cik.bg/mi_2023/brochure/ 

и симулатор за машинно гласуване https://www.cik.bg/suemg_29.10.2023/

 

22.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет съгласно Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК , изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител USB флаш памет в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списъкът на хартиен носител се предава за регистриране заедно със списъка на технически носител в excel формат в Общинска избирателна комисия-Оряхово в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.  

БЛАНКА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

22.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

  Приемането на документите за регистрация на застъпници на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове за община Оряхово на 29.10.2023 г. се извършва в ОИК – Оряхово всеки календарен ден от 10.00 до 17.00 ч., по реда на Решение № 2594 - МИ от 04.10.2023 г. на ЦИК.

       Кандидатите за застъпници, както и на заместващи застъпници, предложени от партии, коалиции и местни коалиции се регистрират от ОИК-Оряхово в срок до 17:00 ч. на 28.10.2023 г.

Необходими документи  за регистрация на застъпник/ци:

 1. Заявление по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа). 
 2. Пълномощно (за пълномощниците)с право да предлага лица за регистрация като застъпници.
 3. Списък на лицата,предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel ) Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.
 4. Декларации отлицата, предложени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ от  изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Необходими документи  за регистрация на заместващ застъпник/ци:

 1. Предложение по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), Пълномощно (за пълномощниците)с право да предлага лица за регистрация като застъпници.
 2. Списък на лицата,предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel).
 3. Декларации отлицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).
20.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК-Оряхово, свиква заседание на 20.10.2023г. в 16.30ч.

19.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА 21.10.2023Г - 10.00Ч. ЗА СИК И ПСИК

на 21.10.2023г. от 10.00ч. в Читалище „Надежда 1871“ гр. Оряхово, пл. „Дико Илиев“1, ще бъде проведено обучение на членовете на СИК /секционните избирателни комисии/ и ПСИК /подвижни секционни избирателни комисии/ в община Оряхово, в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., което включва и дистанционно обучение през платформата Teams от „Сиела Норма“ АД, за работа със СУЕМГ. Свободен достъп до обучителната платформа в реално време, ще бъде осигурен всеки ден в периода 16-26 октомври 2023г., в определени от организаторите часове.Необходимата информация е публикувана на сайта на ОИК-Оряхово.

 

17.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК-Оряхово, свиква заседание на 17.10.2023г. в 16.00ч.

15.10.2023

ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТА С МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ 16-26.10.2023

https://cik.is-bg.net/upload/223219/Microsoft+Teams_End-User+Guides.pdf 
Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.  и във връзка с Решение № 2635-МИ/11.10.2023 г. на ЦИК, Ви предлагаме възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК).

Моля, проследявайте конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете (Click here to join the meeting) са индивидуални за всяко обучение.

 

 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 234 923 897 

Passcode: EWZ6ow 

 

2.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 764 785 407 

Passcode: KHwBrL 

 

3.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 925 035 510 

Passcode: P2afxk 

 

4.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 362 684 398 379 

Passcode: QEatP9 

 

5.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 342 492 580 985 

Passcode: LJzx2m 

 

6.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 384 937 46 

Passcode: Wt2RBU 

 

7.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 863 499 707 

Passcode: SZvKDj 

 

8.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 

 

9.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 384 101 028 204 

Passcode: mu4ZzL 

 

10.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 314 062 653 

Passcode: QXYGjC 

 

11.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

 

12.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 318 086 235 475 

Passcode: NuCWdQ 

 

13.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 328 327 545 831 

Passcode: 2Nay82 

 

14.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey 

 

15.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 575 468 614 

Passcode: keghro 

 

16.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

 

17.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

 

18.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 092 895 938 

Passcode: MRxnoR 

 

19.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

 

20.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 398 168 282 046 

Passcode: rhf3R4 

 

21.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 336 870 748 600 

Passcode: HiRpRB 

 

22.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 037 192 38 

Passcode: oNxNc2 

 

23.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv 

 

24.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

 

25.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 937 853 834 

Passcode: JJjYSC 

 

26.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

 

27.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH 

 

28.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2 

 

29.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 953 275 341 

Passcode: 8mZvAP 

 

30.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 833 126 023 

Passcode: 6mGzR8 

 

31.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD 

 

32.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 219 525 726 

Passcode: YVfMiz 

 

33.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm 

 

34.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d 

 

35.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 724 912 894 

Passcode: Snu54Q 

 

36.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 921 910 724 

Passcode: DFT7qQ 

 

37.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 220 102 507 

Passcode: NP4QmD 

 

38.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 322 663 598 199 

Passcode: SX3fg2 

 

39.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 352 277 023 399 

Passcode: XnXaMb 

 

40.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 361 394 876 839 

Passcode: CXPeBE 

 

41.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 341 739 232 635 

Passcode: 6zPWJp 

 

 

КОНТАКТИ НА АДМИНИСТРАТОРИ:

 

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

 

Кремена Панев

0878 806 730

[email protected]  

Ваня Тодорова

0878 806 778

[email protected]

Дарина Неделчева

0878 979 657

[email protected]

 

 

 

 

13.10.2023

Съобщение

На 14  и 15 октомври 2023г. /събота и неделя/ Общинска избирателна комисия - Оряхово

ще работи от 10.00ч до 15.00ч.

За времето от 16 до 20 октомври 2023г, Общинска избирателна комисия - Оряхово ще работи от 09.00ч до 16.00ч

13.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК-Оряхово, свиква заседание на 13.10.2023г. в 16.00ч.

10.10.2023

УТВЪРДЕН образец на бюлетина за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

бюлетина общински съветници

10.10.2023

УТВЪРДЕН образец на бюлетина за КМЕТ НА ОБЩИНА

бюлетина кмет на община

10.10.2023

УТВЪРДЕН образец на бюлетина за КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ГОРНИ ВАДИН

бюлетина кмет на кметство с.Горни Вадин

10.10.2023

УТВЪРДЕН образец на бюлетина за КМЕТ НА КМЕТСТВО С.СЕЛАНОВЦИ

бюлетина кмет на кметство с. Селановци

10.10.2023

УТВЪРДЕН образец на бюлетина за КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ОСТРОВ

бюлетина кмет на Кметство с. Остров

10.10.2023

УТВЪРДЕН образец на бюлетина за КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛЕСКОВЕЦ

бюлетина кмет на кметство с. Лесковец

10.10.2023

УТВЪРДЕН образец на бюлетина за КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ДОЛНИ ВАДИН

Бюлетина Кмет на кметство с. Долни Вадин

10.10.2023

УТВЪРДЕН образец на бюлетина за КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ГАЛОВО

бюлетина кмет на кметство с. Галово

07.10.2023

Съобщение

ОИК- ОРЯХОВО уведомява политическите партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите  за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка с упълномощени представители, чиято регитрация се извършва до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложи на електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ трите имена, единен граждански номер на лицата и точното наименование на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, които ги предлагат за регистрация. 

Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на ОИК-ОРЯХОВО - [email protected]. Преписки без приложен файл или  електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.

 1. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет за регистрация на лица като застъпници в ОИК/СИК, следва да представи в ОИК-ОРЯХОВО следните документи:

Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 72-МИ от изборните книжа.

Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel ).

Декларациии от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа.

      3.Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилите ги партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Община ОРЯХОВО, актуален към момента на подаване на заявлението в ОИК-ОРЯХОВО. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет за регистрация на лица като заместващи застъпници в ОИК/СИК, следва да  представи в ОИК-ОРЯХОВО следните документи:

Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 73-МИ от изборните книжа.

Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel).

Декларациии от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 74-НС от изборните книжа.

     4.Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само един застъпник или упълномощен представител.

     5.Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя Списък с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да я представляват в изборния ден. Списъкът(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel) се подписва от представляващия партията, коалицията, местната коалиция, инициативния комитет или от изрично упълномощено от тях лице и се предава до 28. 10. 2023 г. в ОИК-ОРЯХОВО за публикуване на нейната интернет страницата. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на ОИК-Оряхово. Преписки без приложен файл или електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.

 

06.10.2023

Съобщение

На 07  и 08 октомври 2023г. /събота и неделя/ Общинска избирателна комисия - Оряхово

ще работи от 10.00ч до 15.00ч.

За времето от 09 до 13 октомври 2023г, Общинска избирателна комисия - Оряхово ще работи от 09.00ч до 16.00ч.

05.10.2023

Определени места за разлепване на агитационни материали

Уведомяваме Ви, че със Заповед на Кмета на Община Оряхово са определени местата за разлепване на агитационни материали във връзка с  произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 Октомври 2023 г както следва

 • таблото до хотел „Шостка”;
 • колоната пред Районен съд Оряхово;
 • колоната при залата по борба в гр.Оряхово
 • колоната пред блок ДАП на ул.”Д.Войников”
 • табло пред входа на бившата МБАЛ на ул. „Арх.Цолов“;
 • колоната на разклона на улиците „22 Септември“ и „Климент Охридски“.

Забранява се поставянето на  агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наематели.

Забранява се поставянето на агитационни материали на автобусните спирки и електрически стълбове както и в превозните средства на общинския транспорт.

За поставянето на агитационни материали по витрини, на сгради  и др., които не са общинска собственост е необходимо писмено съгласие на собствениците на съответния имот.

Кметовете на кметства и кметски наместници  да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.

Агитационни материали, поставени на неразрешени места, се премахват или изземват от назначена за целта комисия.

05.10.2023

Определени избирателни секции на територията на Община Оряхово, за гласуване на граждани с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Избирателни секции на територията на Община Оряхово, в които граждани с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват по населени места както следва:

 гр.Оряхово секция 0631 00 001, находяща се в НУ“П.Берон“ на ул.“Н.Вапцаров“ № 33, телефон 09171 4703

и секция  0631 00 003, пл. „Дико Илиев“ №1, Градска библиотека, телефон 09171 4703

с.Селановци – секция 0631 00 008, находяща се в читалище „Самообразование“ на ул.“Сергей Румянцев“ № 11, телефон 09172 23-12;

с.Галово – секция 0631 00 016, находяща се в сградата на кметство Галово на ул.“Централен площад“ №1, телефон 09173 22-82;

с.Остров –секция 0631 00 011, находяща се в сградата на ОУ „Хр.Ботев“ на ул.“Г.Димитров“ № 16 и секция, 0631 00 12, находяща се в сградата на бивше училище „От.Паисий“ на ул.“ Ген. Вл.Заимов“ №1, телефон 09175 22-41 и тел.09175 22-98;

с.Горни Вадин – секция 0631 00 013 , находяща се в сградата на читалище „Развитие“ на ул.“Г.Димитров“ №1, тел.09174 22-61;

с.Долни Вадин – секция 0631 00 014 , находяща се в Пенсионерски клуб на ул.“Хан Аспарух“ №26, тел.09174 26-60;

с.Лесковец – секция 0631 00 015 ,находяща се в сградата на бившето училище на ул. „Г.Димитров“ № 19, тел.09176 22-35;

Заявки за транспорт в изборния ден се подават на посочените телефони  от 08:00 ч. до 16:00 ч. на 29 октомври 2023г.

05.10.2023

Телефони за сигнали и жалби, свързани с изборния процес

ОИК - Оряхово уведомява с оглед осигуряване възможност на граждани и организации да подават до Военно-окръжна прокуратура – София сигнали и жалби, свързани с изборния процес за района на Военно-следствен участьк-Плевен ( за областите Плевен, Враца, Монтана и Видин) са определени дежурни съдебни служители на разположение, както следва:

- за ВСУ-Плевен - Калинка Стаменова Стефанова - тел.0887 826 766 - за времето oт 08.30 часа до 18.30 часа на

 1. 10.2023г. и oт началото на изборния ден, както и обявен oт закона - до един час след обявяване на края на

изборния ден oт ЦИK на 29. 10.2023г.

05.10.2023

ВАЖНО!!! За проверка адреса на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Общинска избирателна комисия Оряхово, уведомява избирателите, че Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

    През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.

    Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

05.10.2023

Съобщение

Председателят на ОИК - ОРЯХОВОсвиква заседание на 06.10.2023г. в 16.00ч.

01.10.2023

Съобщение

Председателят свиква заседание на 02.10.2023г. в 16.00ч.

28.09.2023

Съобщение

На 30.09.2023 и на 01.10.2023г. /събота и неделя/  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  ще работи  от 10.00ч. до 15.00ч

28.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК гр. Оряхово свиква заседание на 28.09.2023г. в 16:00ч.

26.09.2023

УКАЗАНИЯ: ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЗАМЯНА НА ЧЛЕН НА СИК

 

                                

При необходимост от замяна на  назначен член в състава на СИК (секционна избирателна комисия), при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29.10.2023 г., е необходимо  да бъде  подадено  заявление до ОИК - Оряхово, чрез представляващата партия/коалиция или лично, с което да заяви, че желае освобождване от състава на секционната избирателна комисия. Образец на заявлението свалете  от ТУК.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СМЯНА НА ЧЛЕН В СИК (ПОПЪЛВА СЕ ОТ ПАРТИЯТА/КОАЛИЦИЯТА) Образец на предложението свалете от https://cik.is-bg.net/upload/209532/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E+%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%A1%D0%9C%D0%AF%D0%9D%D0%90+%D0%A1%D0%98%D0%9A+%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%9E.docx 

                                                          

26.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК гр. Оряхово свиква заседание на 26.09.2023г. в 16:00ч.

24.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК гр.Оряхово свиква заседание на 25.09.2023г. в 16:00ч.

23.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК гр.Оряхово свиква заседание на 23.09.2023г. в 14:30ч.

22.09.2023

ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г

21.09.2023

ОБРАЗЕЦ ЗА ФОРМА В EXCEL ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

ОБРАЗЕЦ ЗА ФОРМА В EXCEL ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Във връзка с Решение 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК при подаване на предложението  за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид  във формат EXCEL /съдържащ три отделни страници за всеки вид избор/ - ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК 

За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата.

20.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК гр.Оряхово свиква заседание на 20.09.2023г. в 16:00ч.

18.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК гр.Оряхово свиква заседание на 18.09.2023г. в 17:00 ч.

 

 

17.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК гр.Оряхово свиква заседание на 17.09.2023г. в 16:00 ч.

16.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК гр.Оряхово свиква заседание на 16.09.2023г. в 16:00 ч.

 

 

 

Председател

Милена Младенова

15.09.2023

Съобщение

 

 

 Общинска избирателна комисия гр. Оряхово НАПОМНЯ, че на 18.09.2023г. - 17.00ч. изтича срока за подаване на документи  за регистрация от партии, коалиции, местни коалиции  и инициативни комитети /по чл. 147, ал.1; чл. 148, ал.2 и чл. 153, ал.1 от ИК/

 

 

14.09.2023

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЪС СВОЕ РЕШЕНИЕ

О П Р Е Д Е Л Я:

09:00 часа на 19 септември 2023 г. - начален срок за подаване на документи в ОИК-Оряхово, за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023г.

17:00 часа на 26 септември 2023 г. - краен срок за подаване на документи в ОИК-Оряхово, за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023г., както и за предаване в ОИК-Оряхово на списък на лица, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

13.09.2023

Съобщение

ОИК Оряхово, информира

партиите и коалициите, които ще се регистрират за участие в изборите за кметове на кметства, че следва да подадат едно заявление Приложение № 32-МИ,  в което се изброяват поименно всички кметства на територията на община Оряхово, за които се иска регистрация.

12.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК гр.Оряхово свиква заседание на 13.09.2023г. в 16:00 ч.

 

 

 

Председател

Милена Младенова

11.09.2023

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ОРЯХОВО

 

Уведомява партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, че ще приема

заявления за регистрация

 за произвеждане на изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на

29 октомври 2023г., всеки ден до 18.09.2023г, включително до 17:00 часа

 


 

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 147-МИ / 13.03.2024

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник от ПП „ГЕРБ” в Общински съвет – Оряхово, поради настъпила смърт на лицето и обявяване за избран на следващия кандидат, включен в листата за общински съветници на ПП „ГЕРБ”

 • № 146-МИ / 09.02.2024

  относно: Вземане на решение във връзка със Заповед № РД-11-27/05.02.2024г. на Кмета на Община Оряхово, постъпила с изх. № 52-00-3/2/06.02.2024г. на Община Оряхово, с която е определено помещение за съхранение на докумените, необходими за работата на ОИК-Оряхово, по време на мандата и освобождаване на ползваното до момента помещение.

 • № 145-МИ / 24.11.2023

  относно: Извършване на поправка на техническа грешка в Решение №144-МИ/13.11.2023г.на ОИК-Оряхово, съобразно указанията дадени в Решение №2907-МИ/22.11.2023г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Оряхово

всички решения