06.06.2017

Съобщение

Председателя на ОИК - Оряхово свиква заседание на комисията на 9 юни/петък/ 2017г. от 17.30ч. при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение, за прекратяване на пълномощията на общински съветник и избиране на следващия в листата.

2.Разни.

21.01.2017

Съобщение

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 16.00ч. на 23.01.2017г. при следния дневен ред:

1.Вземане на решение, за определяне на членове на ОИК, които да представляват общинската избирателна комисия и да присъстват при отваряне на запечатени помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

 1. Вземане на решение, за прекратяване на пълномощията на общински съветник и избиране на следващия в листата.

2.Разни.

12.01.2017

Съобщение

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 14.00ч. на 13.01.2017г. при следния дневен ред:

1.Запознаване с уведомително писмо от Председателя на Общински съвет Оряхово, с изх.№193/09.01.2017г., с искане за прекратяване на пълномощията на общински съветник на основание чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА.

2.Разни.

30.10.2015

Съобщение

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 15.00ч. на 30.10.2015г. при следния дневен ред:

 

1.Освобождаване на избрани общински съветници.

2.Разни.

29.10.2015

Съобщение

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 16.10ч. на 29.10.2015г. при следния дневен ред:

1.Смяна в състава на СИК.

2.Определя членове на ОИК, които да предават на СИК изборни книжа и материали в предизборния ден 31.10.2015г.

3.Разни.

26.10.2015

Съобщение

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 18.00ч. на 26.10.2015г. при следния дневен ред:

1.Приемане на решения за утвърждаване изборните резултати в местни избори проведени на 25.10.2015г.

2.Разни.

26.10.2015

Съобщение

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 05.00ч. на 26.10.2015г. при следния дневен ред:

1.Решение за предаване на сгрешени формуляри на протоколи на СИК.

2.Решение за повторно преброяване.

3.Решение за упълномощаване на членове на ОИК-Оряхово в изпълнение на действията предвидени в решение 2662-МИ/НР/18.10.2015г. на ЦИК.

4.Разни.

26.10.2015

Съобщение

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 18.00ч. на 26.10.2015г. при следния дневен ред:

1.Приемане на решения за утвърждаване изборните резултати в местни избори проведени на 25.10.2015г.

2.Разни.

25.10.2015

Съобщение

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 19.40ч. на 25.10.2015г. при следния дневен ред:

1.Обявяване край на изборния ден.

2.Разни.

24.10.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 18.40ч. на 24.10.2015г. при следния дневен ред:

1.Промяна в състава на СИК.

2.Разни.

23.10.2015

Съобщение

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 15.50ч. на 23.10.2015г. при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на СИК.

2. Регистрация на застъпници.

3. Приемане на оперативен план за организацията на работата на ОИК в деня на изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25.10.2015г.

4. Разни.

 

21.10.2015

Съобщение

 

                    Общинска избирателна комисия – гр.Оряхово на основание Решение № 119-МИ/НР от 12.10.2015 г. на ОИК- Оряхово, съобщава на всички заинтересовани лица, че на 24.10.2015 г. от 16.00 ч. ще се предават на СИК изборните книжа и материали както следва:

 • На разположените на територията на гр.Оряхово СИК – от 0631 00 001 до 0631 00 009 ще получат изборните книжа и материали в Галерия „Марин Върбанов” с адрес гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” № 15

 

 1. Всички останали СИК от 0631 00 010 до 0631 00 025 получават изборните книжа и материали по адрес на секционните комисии.
21.10.2015

Съобщение

Председателя на ОИК - Оряхово свиква заседание на комисията от 16.15ч. на 21.10.2015г. при следния дневен ред:

 1. Заличаване на утвърдени резервни членове.
 2. Регистрация на застъпници.
 3. Промяна в състава на СИК.
 4. Разни.

 

20.10.2015

Съобщение

Заместник Председателя на ОИК - Оряхово свиква заседание на комисията от 16.30ч. на 20.10.2015г. при следния дневен ред:

 1. Заличаване на утвърдени резервни членове.
 2. Утвърждаване на бланка чернова за отбелязване на преференциите.
 3. Изключване на видеоустройствата.
 4. Промяна в състава на СИК
 5. Регистрация на застъпници
 6. 6. Разни.

 

 

20.10.2015

Съобщение

На вниманието на всички партии и коалиции регистрирани за участие в Местни избори - 2015година!

 

На 23. 10. 2015г. в 18.00 ч. изтича срокът за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК - Оряхово.

 

 

19.10.2015

Съобщение

Заместник председателя на ОИК - Оряхово свиква заседание на комисията от 15.00ч. на 19.10.2015г. при следния дневен ред:

 1. Регистриране на застъпници.
 2. Смяна в състава на СИК .
 3. Разни.
14.10.2015

Съобщение

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 16.00ч. на 14.10.2015г. при следния дневен ред:

 1. Решение относно упълномощаване на членове за контрол при предаване на отпечатаните хартиени бюлетини, транспортирането и унищожаването на брака.
 2. Решение относно смяна в състава на СИК.
 3. Решения относно определяне на членове за обмяна на информация между ОИК и СИК в предизборния и изборния ден, както и ръководителят на изчислителния пункт.
 4.  Разни.
12.10.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО

 

ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ

 

И СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 

 

На основание на чл.10, ал.1 от Изборния кодекс и свое решение №118 – МИ/НР/11.10.2015г., ОИК-Оряхово уведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че може да гласуват в подходяща изборна секция, а именно:

 

- секция № 06 31 00 005-гр.Оряхово, читалищна библиотека, пл.”Дико Илиев”№1.

 

- секция № 0631 00 010-Селановци, Пенсионерски клуб, ул.„Скакуц”№ 60 А.

 

- секция № 06 31 00 018-Остров, Мазите – магазин на Селкоопа, ул.”Г. Димитров” №71.

 

         За оказване на помощ в изборния ден за всички населени места на територията на Община Оряхово, избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, могат да искат ПОМОЩ и съдействие на телефонни номера: 47-03, 47-10, 47-11, 47-26, 47-27, с код за гр.Оряхово 09171 !!!

 

 

или на адрес:

 

гр.Оряхово, ул.Андрей Чапразов №15 /сграда на Община Оряхово/.

12.10.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 16.00ч. на 12.10.2015г. при следния дневен ред:

 1. Обучение на СИК.
 2. Определяне на подходяща изборна секция за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
 3. Предаване на изборните книжа и материали в предизборния ден (24.10.2015) от членове на ОИК - Оряхово.
 4. Разни.
08.10.2015

Съобщение

       Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 16.00ч. на 08.10.2015г. при следния дневен ред:

1. Смяна в състава на СИК .

2. Определяне членове за разпределяне и получаване на изборни книжа и материали за провеждане на национален рефередум на 25 октомври 2015г.

3. Допълнение на решение №16 – МИ/НР/09.09.2015г. на ОИК-Оряхово и назначаване състава на подвижна СИК.

4. Регистриране на застъпници.

5. Разни.

 

05.10.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 16.00ч. на 05.10.2015г. при следния дневен ред:

 1. Решение относно смяна в състава на СИК.
 2. Решение относно заличаване и промяна в списъка на резервни членове на СИК.
 3. Решения относно сформиране на ПСИК.
 4. Разни.
05.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-ОРЯХОВО

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            ОИК- Оряхово съобщава, че съгласно решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. приема заявления за регистрация на застъпници по образец /Приложение № 68-МИ от изборните книжа/ до 23 октомври 2015 г.

Към заявлението се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр, подписан от представляващите или упълномощени лица и на електронната поща : [email protected]] или [email protected]

         Списъкът в електронен вид EXCEL формат можете да изтеглите от ТУК (Приложение.xls)

01.10.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 15.30ч. на 01.10.2015г. при следния дневен ред:

  1. Заличаване на регистрацията на кандидат за общински съветник, за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015г.

  2. Разни.

30.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 17.30ч. на 30.09.2015г. при следния дневен ред:

1.Одобряване графичен файл с предпечатен образец на бюлетината за всеки отделен избор, при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г. на територията на ОБЩИНА ОРЯХОВО

 1. Относно утвърждаване на списък на резервни членове на СИК, предложен от партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ и допълване на Решение № 105-МИ/НР от 29.09.2015г. на ОИК-Оряхово.

       3. Разни.

29.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 16.30ч. на 29.09.2015г. при следния дневен ред:

 1. Утвърждаване списъци на резервни членове на СИК в изборен район 0631 – община Оряхово

       2. Разни.

28.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 17.00ч. на 28.09.2015г. при следния дневен ред:

 1. Промени в състава на СИК.

      2.Разни.

27.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 15.30ч. на 27.09.2015г. при следния дневен ред:

1.Приемане на решения за утвърждаване на образци на бюлетини за провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

2.Определяне членове на ОИК за управление на електронния подпис заедно за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

3.Промяна в състава на СИК.

4.Разни.

26.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 14.00ч. на 26.09.2015г. при следния дневен ред:

1.Приемане на решения за назначаване на Секционни избирателни комисии по населени места в община Оряхово за местни избори на 25 октомври 2015 г.

2.Утвърждаване на 24-часов график на дежурства до отпечатване на бюлетините за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

 1. Разни.
23.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 14.00ч. на 23.09.2015г. при следния дневен ред:

1.Приемане на решение за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. в община Оряхово.

2.Разни.

22.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Общинска избирателна комисия- Оряхово, съобщава че на 23.09.2015 г. от 10:00 ч. ще се проведе теглене на жребий за поредните номера на партиите и коалициите в бюлетините за гласуване, в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

22.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 14.00ч. на 22.09.2015г. при следния дневен ред:

1.Приемане на решения за регистрация и обявяване на кандидатски листи за общински съветници, кмет на кметство и кмет на община за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

2.Разни.

21.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 14.30ч. на 21.09.2015г. при следния дневен ред:

   1.Приемане на решения за регистрация и обявяване на кандидатски листи за общински съветници, кмет на кметство и кмет на община за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

   2.Разни.

20.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 15.30ч. на 20.09.2015г. при следния дневен ред:

1.Приемане на решения за регистрация и обявяване на кандидатски листи за общински съветници, кмет на кметство и кмет на община за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

2.Приемане на решение за определяне на дата, час и място за определяне, чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетината за гласуване за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. в община Оряхово.

3.Разни.

18.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 14.45ч. на 18.09.2015г. при следния дневен ред:

1.Приемане на решения за регистрация и обявяване на кандидатски листи за общински съветници, кмет на кметство и кмет на община за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

2.Разни.

17.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 16.30ч. на 17.09.2015г. при следния дневен ред:

1.Приемане на решения за регистрация и обявяване на кандидатски листи за общински съветници, кмет на кметство и кмет на община за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

2.Разни.

15.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Приема на документи за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г. в Общинска избирателна комисия-Оряхово, ще се извършва всеки календарен ден, считано от 15.09.2015г. до 22.09.2015г. в работното време на комисията, както следва:

 

- в работни дни от понеделник до петък от 10.00 часа до 13.00 часа.

 

- в събота и неделя и в неработни дни от 11.00 часа до 13.00 часа.

 

На 22.09.2015г. ОИК-Оряхово ще работи с удължено работно време, като ще приема документи за регистрация до 18:00 ч.

 

14.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 18.00ч. на 14.09.2015г. при следния дневен ред:

1.Приемане на решения за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

2.Разни.

13.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 14.30ч. на 13.09.2015г. при следния дневен ред:

1.Приемане на решения за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

2.Разни.

12.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 15.45ч. на 12.09.2015г. при следния дневен ред:

1.Приемане на решения за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

2.Приемане на решения за поправка на техническа грешка.

3.Приемане на решение за определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на община Оряхово на 25 октомври 2015г.

4.Разни.

11.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 16.00ч. на 11.09.2015г. при следния дневен ред:

1.Регистрации на Партии и коалиции.

2.Разглеждане на жалби и сигнали.

3.Разни.

10.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 16.00ч. на 10.09.2015г. при следния дневен ред:

1.Приемане на решения относно подадени документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

2.Разни.

09.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 13.20ч. на 09.09.2015г. при следния дневен ред:

1.Решение относно определяне и обявяване на номерата на изборните райони в общината Оряхово.

2.Решение относно определяне на общ брой и брой на членовете на СИК и Определяне единните номера на избирателните секции на територията на Община Оряхово.

3.Решения относно поправка на техническа грешка в други решения

07.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 15.00ч. на 07.09.2015г. при следния дневен ред:

1.Разглеждане на подадени документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

2.Проект на решение за създаване на работна група от специалисти към ОИК-Оряхово.

3.Разни.

05.09.2015

Съобщение- прием на документи

Съобщение на ОИК-Оряхово

Общинска избирателна комисия-Оряхово в изпълнение на Решение № 1550-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК съобщава, че приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. всеки календарен ден, считано от 05.09.2015 г. до 14.09.2015 г. в работното време на комисията, както следва:

- в работни дни от понеделник до петък от 10.00 часа до 13.00 часа.

 - в събота и неделя и в неработни дни от 11.00 часа до 13.00 часа.

 На 14.09.2015 г. ОИК-Оряхово ще работи с удължено работно време, като ще приема документи за регистрация до 18:00 ч.

 Телефони за връзка с ОИК - Оряхово

09171 / 4727

09171 / 4726

 Адрес на ОИК – Оряхово:

Гр.Оряхово, ул.Андрей Чапразов №15, ет.1, стая №104. /сградата на Общинска Администрация/

05.09.2015

Съобщение

Съобщение на ОИК-Оряхово

 

Председателя на ОИК-Оряхово свиква заседание на комисията от 15.00ч. на 07.09.2015г. при следния дневен ред:

1.Разглеждане на подадени документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

2.Проект на решение за създаване на работна група от специалисти към ОИК-Оряхово.

3.Разни.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 186 / 09.06.2017

  относно: ОТНОСНО: прекратяване на правомощията на общински съветник на основание чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

 • № 185-МИ / 23.01.2017

  относно: ОТНОСНО: прекратяване на правомощията на общински съветник и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

 • № 184-МИ / 23.01.2017

  относно: ОТНОСНО: определяне на членовете на ОИК, които да представляват общинската избирателна комисия и да присъстват при отваряне на запечатени помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

всички решения